Thursday, 29 August 2013

Iubirea în câteva rânduri

”Iubirea este o activitate, nu un afect pasiv; ”a iubi” este altceva decât a fi îndrăgostit. La modul cel mai general, caracterul activ al iubirii poate fi descris prin afirmația că a iubi înseamnă în primul rând a da, și nu a primi.

Ce înseamnă a da? Cea mai răspândită eroare este că a da înseamnă ”a renunța la ceva”, a face un sacrificiu. Persoana a cărui caracter nu a depășit stadiul unei orientări pur receptive, exploatatoare, acaparatoare, resimte actul de a da în acest fel. Caracterul de tip mercantil este dispus să dea, dar numai dacă primește ceva în schimb. Să dea ceva fără să primească înseamnă pentru el a fi înșelat. Oamenii a căror orientare este în principal neproductivă, cred că a da înseamnă a sărăci. De aceea majoritatea indivizilor de acest tip refuză să dea. Alții își fac o virtute din a da, în sensul de a face un sacrificiu. Ei cred că trebuie să dea tocmai pentru că este dureros să dea, virtutea de a da constând pentru ei tocmai din actul acceptării sacrificiului.

Pentru caracterul productiv, a da are o semnificație complet diferită. A da este cea mai înaltă expresie a puterii. Tocmai în actul de a da, îmi simt tăria, bogăția, forța. Acest mod de a-mi resimți vitalitatea mă umple de bucurie.”

Erich Fromm. Arta de a iubi.

Mai simplu spus - exact ca în sex, dacă ai ce oferi și o poți face ești potent, demn
dacă nu...


No comments:

Post a Comment